Resume af samarbejdsbetingelser

For at sikre et godt samarbejde med vores kunder har vi et sæt generelle samarbejdsbetingelser, så alle ved, hvem der har ansvar for hvad og hvornår. Det ser vi som god service.

Elementer i aftalen om rengøring, vi lægger vægt på, er blandt andet:

  • at vi har en fast kontaktperson hos vores kunder

  • at der er forskel på ekstra rengøring og rengøring grundet fejl og mangler

  • at arbejdsmiljø og sikkerhed er i orden

  • at vores kunder modtager fakturaer uden overraskelser

  • at aftalen om rengøring indeholder et rimeligt opsigelsesvarsel for begge parter

  • at vores medarbejdere har en ren straffeattest og gyldig arbejds- og opholdstilladelse

  • at vores medarbejdere er ansat efter områdets overenskomst.

Disclaimer

Dette resume kan på ingen måde gælde i juridisk henseende. Det vil til enhver tid være den aftale om rengøring, den enkelte kunde og KlinikRENT har indgået, der gælder.

Gem

Gem

Gem